Ekonomi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı arazisine ilişkin çevre sistemi ve plan değişikliğine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali talep edildi. Atatürk Havalimanı ile ilgili alınan kararın, hukuki dayanaktan yoksun olması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal ve askıya alınması talep edildi.

Mahkemeye detaylı bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme, 07 Kasım 2022 tarihli ara kararıyla, ihtilaf konusu taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkeme, kararında, söz konusu plan değişikliklerinin kentsel planlama unsurları, planlama ilke ve teknikleri, kamu yararı ve hukuka uygunluk açısından incelenmesini, teknik açıdan bilimsel ilişkilere dayanan ve net sonuçların belirtildiği detaylı bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep etti. mahkemeye sunulacak.

Bilirkişi ayrıntılı raporunu mahkemeye sundu

Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, “27 Mayıs 2022 tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı Değişikliği’nin (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) Yönetmelik’e uygun olmadığı” belirtildi. Şehircilik ilkeleri, yerleşimin gelecekteki ihtiyaçları, planlama teknikleri ve kamu yararına uygun değildir.” Bilirkişi heyetimiz tarafından kurallara uymadığı tespit edildi.

İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etmedi

Ankara 16. İdare Mahkemesi, İBB’nin TOKİ ve Çevre Bakanlığı aleyhine açtığı davayı 7 Eylül 2023’te karara bağladı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

İhalenin iptaline karar verildi

İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararına itiraz etti. İBB’nin itirazına ilişkin kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki bir hatanın bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, oy birliğiyle kararın düzeltilmesi ihtimaliyle ihalenin iptaline karar verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu